Samenkomst in Vaderhuis Den Haag -Spreker HenkBruggeman

VaderHuis samenkomsten zijn er op de eerste en de derde zondagavond van de maand.

Inloop vanaf 18:30 uur        Aanvang: 19:00 uur

Wel aanmelden per mail vanwege beperkt aantal toegestane bezoekers! (vaderhuis@yahoo.com)