TRAINING OF 40 RUSSIAN PASTORS IN ARMENIA (we can thank te Lord for a fantastic week!)

(For English scroll down)
We hebben een geweldige tijd in Tsakhadzor, in Armenië gehad!  We hebben 40 Pastors van Rusland, Siberië, Belarus, Armenië, ISRAEL en andere plaatsen mogen vertellen over de openbaring van het Vaderhart van God. Voor velen is deze openbaring nieuw. Hoe bijzonder is het dat precies in deze tijd mijn boek ook in het Russisch is uitgekomen en ik iedereen een copy kon meegeven.  We hadden een enorm intensieve tijd, waar ik 5 seminars per dag verzorgde!  Maar in dit programma was ook tijd om te ontvangen. Ik liet muziek van Ruth Fazal, Julie True en John Nuttall horen en zij konden dit erg goed ontvangen!
We willen contact houden en kijken op welke manier wij hen wanneer zij weer thuis zijn kunnen ondersteunen.
Op  dit moment wordt er gekeken of we een pastors conferentie in Mongolië kunnen houden en of we naar Israel kunnen. (op het moment dat de oorlog voorbij is)
We vragen gebed voor al deze pastors, zodat zij de openbaring van het Vaderhart van God doorkunnen geven in hun kerk en op vele andere plaatsen.
Wil je deze ons werk ondersteunen? Dat kan!
Stg. Fatherheart Support Ministries
NL14 RABO 0381930416
O.v.v. Missions
(De stichting is een ANBI)
Hartelijk dank!
Henk

We had a wonderful time in Tsakhadzor, in Armenia!  We were able to tell 40 Pastors from Russia, Siberia, Belarus, Armenia, ISRAEL and other places about the revelation of the Father Heart of God. For many, this revelation is new. How special it is that exactly at this time my book also came out in Russian and I was able to give everyone a copy.  We had a tremendously intensive time, where I conducted 5 seminars a day!  But in this program there was also time to receive. I showed music by Ruth Fazal, Julie True and John Nuttall and they were able to receive it very well!
We want to keep in touch and see what ways we can support them when they are back home.
Right now, we are looking into having a pastors conference in Mongolia and going to Israel. (The moment the war is over).

We ask prayer for all these pastors so that they can pass on the revelation of the Father heart of God in their church and many other places.

Would you like to support our work? You can!

Stg. Fatherheart Support Ministries
NL14 RABO 0381930416

O.v.v. Missions

Thank you very much!

Henk