Fatherhouse the Movement

Grown from the Local Church

FatherHouse TheMovement comes forth from FatherHouse The-Local-Church. It was in 1996 that Ian Ross prophecied over me: “Revivalist, revivalist, revivalist!” For me this was an answer on a hearts desire, to bring revival back to the church. Some years later we started the FatherHouse church. We wanted to “do” church new style. We tried, we learned, we made mistakes, and now after more than 12 years, we can say: “We are on the way”.
Where possible we like to share with others about what we learned thusfar. And that is FatherHouse TheMovement.

In everything, we acknowledge that dependency to the Father is the key. We need to realize that we can’t do it. Just like it says in John 5:19 “Jesus gave them this answer: “Very truly I tell you, the Son can do nothing by himself; he can do only what he sees his Father doing, because whatever the Father does the Son also does.”
We love to bring the revelation of the Fatherheart of God (back) to the church.

VaderHuis DeBeweging

Ontstaan vanuit de plaatselijke kerk

VaderHuis DeBeweging komt voort vanuit het VaderHuis de lokale kerk. het was in 1996 dat Ian Ross in Den Haag over mij profeteerde: “Revivalist, revivalist, revivalist!” (opwekkingsprediker) Voor mij was dit een antwoord op een hartsverlangen, om opwekking terug naar de kerk te brengen. Enkele jaren daarna zijn we de VaderHuis kerk gestart. Niet omdat we zo graag een eigen kerk wilden hebben, maar omdat we geloofden in een verandering, een vernieuwing binnen de kerk. Voor ons was het belangrijk om dan ook zelf deze ontwikkeling door te maken. We hebben dit geprobeerd, we hebben fouten gemaakt en nu na meer dan 12 jaar kunnen we zeggen: “We zijn onderweg.”
Waar mogelijk willen we met anderen delen, wat we tot nu toe hebben geleerd. En dat is VaderHuis DeBeweging.

In alles, zien we dat afhankelijkheid aan de Vader de sleutel is. Wij moeten ons realiseren dat wij het niet kunnen doen.
Net zoals in Johannes 5:19 “Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo.”
Wij vinden het heerlijk om het Vaderhart van God (terug) naar de kerk te brengen.
Kijk ook op www.vaderhuis.org

About Us

We believe that the revelation of the Fatherheart of God is essential for the end time church. FatherHouse TheMovement has two objectives. First, to bring the revelation of the Fatherheart to the church in a tangible way. We need to be able to experience how much the Father really loves us. Secondly, we like to discover what effect this revelation has on the structure of the church and the style of leadership.

At the moment we bring this revelation through seminars, preachings and (boat) conferences to more than 13 countries on 4 continents. Sometimes I travel alone, sometimes with Anneke and it is possible that we join a team, or that we put a team together.

click on a country and find out how we are involved
underneath you find our agenda

 

Over ons

Wij geloven dat de openbaring van het Vaderhart van God van essentieel belang is voor de kerk in de eindtijd. VaderHuis de Beweging heeft twee doelstellingen.
Ten eerste willen we deze openbaring op een tastbare manier aan “de kerk” bekend maken.  Het is zo belangrijk om persoonlijk te ervaren hoeveel de Vader van ons houdt. Ten tweede, willen we ontdekken welk effect de openbaring van deze liefde heeft op de kerk structuur en de stijl van leiderschap.

Op dit moment brengen wij deze openbaring door seminaars, prediking en (boot) conferenties in meer dan 13 landen op 4 continenten. Sooms reis ik alleen, een andere keer met Anneke en het is mogelijk dat we ons bij een team aansluiten, of een team samenstellen.

klik op een land en kijk hoe wij betrokken zijn
hieronder vind je de agenda

 

FatherHouse TheMovement seminars, conferences  

Coming soon to a place near you!

Wir haben jetzt auch eine Deutsche Website!!!
www.vaterherz-bruggeman.de 

VaderHuis DeBeweging seminars, en conferenties

Binnenkort bij jou in de buurt!

In deze corona-tijd konden veel conferenties geen doorgang vinden. Het is nu een jaar geleden dat we naar India en Kazakhstan konden gaan. We vragen gebed en wijsheid. We willen graag opnieuw naar deze landen en naar Mozambique, Kosovo en Albanië.                                                                                 

 Daarnaast hebben we “in geloof” voor dit jaar nieuwe conferenties gepland in Nederland, Duitsland en Oostenrijk.                                                                                                                                                                       

Omdat er verschillende conferenties uitvallen heb ik meer mogelijkheden om op zondag in verschillende gemeentes te spreken. Misschien een idee voor jouw gemeente?

 

Van 31 mei - 7 mei
Victory church - Gjakova
Zondagochtend 18 juni
Dorpshuis Swanla Burgemeester Klinkhamerweg 86 2761 BJ Zevenhuizen ZH

Spreken in ABC gemeente Zuidplas – Zevenhuizen

Speakers: Henk Bruggeman
Zeit wird noch bestätigt
Gössweinstein

Vaterherz Konferenz in Gössweinstein – Deutschland

Speakers: Henk Bruggeman Anbetung: Frank Krause und team
Vaterherz-Woche mit Henk Bruggeman, Anbetung: Frank
Krause & Team

Gebetshaus Fränkische Schweiz    (Gößweinstein, August-Sieghardt-Str. 6)

In oktober - Nog niet bevestigd
Kumasi-Ghana

MISSIONTRIP TO KUMASI – GHANA

Speakers: Henk Bruggeman
| |
Zaterdag 28 oktober en zondag 29 oktober
Witterhoofdweg 1a, 9405 HX, ASSEN

Vaderhartconferentie in Shekinah – Assen

Speakers: Henk Bruggeman
Zondagochtend 3 september
Dorpshuis Swanla Burgemeester Klinkhamerweg 86 2761 BJ Zevenhuizen ZH

Spreken in ABC gemeente Zuidplas Zevenhuizen

Speakers: Henk Bruggeman
Von Samstag 11. - Sonntag den 12. November
Freien Christengemeinde Steinfurt

Vaterherz Konferenz in Steinfurt Deutschland – Meeting mit Henk Bruggeman

Speakers: Henk Bruggeman
Ihr Lieben,
Du bist herzlich eingeladen zum Meeting mit Henk Bruggeman
Wir freuen uns auf eure Teilnahme und bleibt bis dahin behütet und bewahrt!
Eure Karin Maib und Maria Dankel
In november - Nog niet bevestigd

REIS NAAR ISRAËL

Speakers:
| |
Zondagochtend 3 december
Dorpshuis Swanla Burgemeester Klinkhamerweg 86 2761 BJ Zevenhuizen ZH

Spreken in ABC gemeente Zuidplas – Zevenhuizen

Speakers: Henk Bruggeman
more to come soon!

Vertaling van mijn boek “Leven vanuit Zoonschap” in het Duits, Engels, Albanees en Farsi

Op dit moment is mijn boek “Leven vanuit Zoonschap” vertaald en uitgegeven in het Nederlands, Duits en in het Albanees. De Engelse vertaling is ook klaar en wordt in februari in Engeland gedrukt!  Daarnaast is de Farsi vertaling klaar om gedrukt te worden enwordt er momenteel gewerkt aan de Portugese, de Franse, de Turkse, de Urdu en de Arabische vertaling! Voor de verschillende buitenlandse vertalingen zijn we een crowd funding aktie gestart.

Voor  €15,00 kunnen we al 10 boeken laten drukken
Voor  €75,00  50 boeken en
Voor €150,00 100 boeken!!

U kunt hier ook aan deelnemen door een bedrag over te maken naar:

Het VaderHuis  NL91 RABO 0148381839 o.v.v. gift boek ‘Mission’ vertaling

hart filmpjes

Vaterherzwoche in Gössweinstein

[embed]https://youtu.be/7bUKQ9ZxqJk[/embed]

Henk Bruggeman — Fatherheart 1

Henk Bruggeman — Fatherheart 2

Henk Bruggeman — Fatherheart 3

Henk Bruggeman — Fatherheart 4

Henk Bruggeman — Fatherheart 5

Henk Bruggeman — Fatherheart 6