Fatherhouse the Movement

Grown from the Local Church

FatherHouse TheMovement comes forth from FatherHouse The-Local-Church. It was in 1996 that Ian Ross prophecied over me: “Revivalist, revivalist, revivalist!” For me this was an answer on a hearts desire, to bring revival back to the church. Some years later we started the FatherHouse church. We wanted to “do” church new style. We tried, we learned, we made mistakes, and now after more than 12 years, we can say: “We are on the way”.
Where possible we like to share with others about what we learned thusfar. And that is FatherHouse TheMovement.

In everything, we acknowledge that dependency to the Father is the key. We need to realize that we can’t do it. Just like it says in John 5:19 “Jesus gave them this answer: “Very truly I tell you, the Son can do nothing by himself; he can do only what he sees his Father doing, because whatever the Father does the Son also does.”
We love to bring the revelation of the Fatherheart of God (back) to the church.

VaderHuis DeBeweging

Ontstaan vanuit de plaatselijke kerk

VaderHuis DeBeweging komt voort vanuit het VaderHuis de lokale kerk. het was in 1996 dat Ian Ross in Den Haag over mij profeteerde: “Revivalist, revivalist, revivalist!” (opwekkingsprediker) Voor mij was dit een antwoord op een hartsverlangen, om opwekking terug naar de kerk te brengen. Enkele jaren daarna zijn we de VaderHuis kerk gestart. Niet omdat we zo graag een eigen kerk wilden hebben, maar omdat we geloofden in een verandering, een vernieuwing binnen de kerk. Voor ons was het belangrijk om dan ook zelf deze ontwikkeling door te maken. We hebben dit geprobeerd, we hebben fouten gemaakt en nu na meer dan 12 jaar kunnen we zeggen: “We zijn onderweg.”
Waar mogelijk willen we met anderen delen, wat we tot nu toe hebben geleerd. En dat is VaderHuis DeBeweging.

In alles, zien we dat afhankelijkheid aan de Vader de sleutel is. Wij moeten ons realiseren dat wij het niet kunnen doen.
Net zoals in Johannes 5:19 “Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo.”
Wij vinden het heerlijk om het Vaderhart van God (terug) naar de kerk te brengen.
Kijk ook op www.vaderhuis.org

About Us

We believe that the revelation of the Fatherheart of God is essential for the end time church. FatherHouse TheMovement has two objectives. First, to bring the revelation of the Fatherheart to the church in a tangible way. We need to be able to experience how much the Father really loves us. Secondly, we like to discover what effect this revelation has on the structure of the church and the style of leadership.

At the moment we bring this revelation through seminars, preachings and (boat) conferences to more than 13 countries on 4 continents. Sometimes I travel alone, sometimes with Anneke and it is possible that we join a team, or that we put a team together.

click on a country and find out how we are involved
underneath you find our agenda

 

Over ons

Wij geloven dat de openbaring van het Vaderhart van God van essentieel belang is voor de kerk in de eindtijd. VaderHuis de Beweging heeft twee doelstellingen.
Ten eerste willen we deze openbaring op een tastbare manier aan “de kerk” bekend maken.  Het is zo belangrijk om persoonlijk te ervaren hoeveel de Vader van ons houdt. Ten tweede, willen we ontdekken welk effect de openbaring van deze liefde heeft op de kerk structuur en de stijl van leiderschap.

Op dit moment brengen wij deze openbaring door seminaars, prediking en (boot) conferenties in meer dan 13 landen op 4 continenten. Sooms reis ik alleen, een andere keer met Anneke en het is mogelijk dat we ons bij een team aansluiten, of een team samenstellen.

klik op een land en kijk hoe wij betrokken zijn
hieronder vind je de agenda

 

FatherHouse TheMovement seminars, conferences  

Coming soon to a place near you!

Wir haben jetzt auch eine Deutsche Website!!!
www.vaterherz-bruggeman.de 

Fatherheart Support Ministries seminars en conferenties

Binnenkort bij jou in de buurt!

LAATSTE NIEUWS!

Het VaderHuis heeft een nieuwe Stichting met de naam:

Fatherheart Support Ministries!

Het VaderHuis heeft nu ook een eigen YouTube-kanaal met de naam:

Henk Bruggeman – FatherHeart Support Ministries

Und…..wir haben auch eine Deutsche website!

www.vaterherz-bruggeman.de

 

Wij hebben momenteel meer conferenties en spreekbeurten dan ooit te voren! We zien een toename van kerken en gemeentes die meer willen weten over de openbaring van het Vaderhart van God.

Alleen dit jaar zijn er al conferenties in Nederland, Duitsland (5x!), Polen, Bulgarije, Kosovo, India en Mozambique.

Hieronder vind je de agenda voor de komende maanden.

Misschien zien we je in één van deze bijeenkomsten!

 

more to come soon!

Vertaling van mijn boek “Leven vanuit Zoonschap” in het Duits, Engels, Frans, Albanees, Farsi, Kannada (India) en Russisch

 

Op dit moment is mijn boek “Leven vanuit Zoonschap” vertaald en uitgegeven in het Nederlands, Duits, Engels, Frans, Albanees, Farsi, Kannada en zojuist ook in het Russisch. De Turkse vertaling is klaar om gedrukt te worden!  Er wordt nu gewerkt aan de Tamil, de Poolse en de Bulgaarse vertaling.

Voor de verschillende buitenlandse vertalingen zijn we een crowd funding actie gestart.

Voor  €15,00 kunnen we al 10 boeken laten drukken
Voor  €75,00  50 boeken en
Voor €150,00 100 boeken!!

U kunt hier ook aan deelnemen door een bedrag over te maken naar:

Het Fatherheart Support  Ministries NL14 RABO 0381930416 o.v.v. gift boek ‘Mission’ vertaling

 

hart filmpjes

Vaterherzwoche in Gössweinstein

[embed]https://youtu.be/7bUKQ9ZxqJk[/embed]

Henk Bruggeman — Fatherheart 1

Henk Bruggeman — Fatherheart 2

Henk Bruggeman — Fatherheart 3

Henk Bruggeman — Fatherheart 4

Henk Bruggeman — Fatherheart 5

Henk Bruggeman — Fatherheart 6