Fatherhouse the Movement

Grown from the Local Church

FatherHouse TheMovement comes forth from FatherHouse The-Local-Church. It was in 1996 that Ian Ross prophecied over me: “Revivalist, revivalist, revivalist!” For me this was an answer on a hearts desire, to bring revival back to the church. Some years later we started the FatherHouse church. We wanted to “do” church new style. We tried, we learned, we made mistakes, and now after more than 12 years, we can say: “We are on the way”.
Where possible we like to share with others about what we learned thusfar. And that is FatherHouse TheMovement.

In everything, we acknowledge that dependency to the Father is the key. We need to realize that we can’t do it. Just like it says in John 5:19 “Jesus gave them this answer: “Very truly I tell you, the Son can do nothing by himself; he can do only what he sees his Father doing, because whatever the Father does the Son also does.”
We love to bring the revelation of the Fatherheart of God (back) to the church.

VaderHuis DeBeweging

Ontstaan vanuit de plaatselijke kerk

VaderHuis DeBeweging komt voort vanuit het VaderHuis de lokale kerk. het was in 1996 dat Ian Ross in Den Haag over mij profeteerde: “Revivalist, revivalist, revivalist!” (opwekkingsprediker) Voor mij was dit een antwoord op een hartsverlangen, om opwekking terug naar de kerk te brengen. Enkele jaren daarna zijn we de VaderHuis kerk gestart. Niet omdat we zo graag een eigen kerk wilden hebben, maar omdat we geloofden in een verandering, een vernieuwing binnen de kerk. Voor ons was het belangrijk om dan ook zelf deze ontwikkeling door te maken. We hebben dit geprobeerd, we hebben fouten gemaakt en nu na meer dan 12 jaar kunnen we zeggen: “We zijn onderweg.”
Waar mogelijk willen we met anderen delen, wat we tot nu toe hebben geleerd. En dat is VaderHuis DeBeweging.

In alles, zien we dat afhankelijkheid aan de Vader de sleutel is. Wij moeten ons realiseren dat wij het niet kunnen doen.
Net zoals in Johannes 5:19 “Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo.”
Wij vinden het heerlijk om het Vaderhart van God (terug) naar de kerk te brengen.
Kijk ook op www.vaderhuis.org

About Us

We believe that the revelation of the Fatherheart of God is essential for the end time church. FatherHouse TheMovement has two objectives. First, to bring the revelation of the Fatherheart to the church in a tangible way. We need to be able to experience how much the Father really loves us. Secondly, we like to discover what effect this revelation has on the structure of the church and the style of leadership.

At the moment we bring this revelation through seminars, preachings and (boat) conferences to more than 13 countries on 4 continents. Sometimes I travel alone, sometimes with Anneke and it is possible that we join a team, or that we put a team together.

click on a country and find out how we are involved
underneath you find our agenda

 

Over ons

Wij geloven dat de openbaring van het Vaderhart van God van essentieel belang is voor de kerk in de eindtijd. VaderHuis de Beweging heeft twee doelstellingen.
Ten eerste willen we deze openbaring op een tastbare manier aan “de kerk” bekend maken.  Het is zo belangrijk om persoonlijk te ervaren hoeveel de Vader van ons houdt. Ten tweede, willen we ontdekken welk effect de openbaring van deze liefde heeft op de kerk structuur en de stijl van leiderschap.

Op dit moment brengen wij deze openbaring door seminaars, prediking en (boot) conferenties in meer dan 13 landen op 4 continenten. Sooms reis ik alleen, een andere keer met Anneke en het is mogelijk dat we ons bij een team aansluiten, of een team samenstellen.

klik op een land en kijk hoe wij betrokken zijn
hieronder vind je de agenda

 

FatherHouse TheMovement seminars, conferences & boat trips

Coming soon to a place near you!

VaderHuis DeBeweging seminars, en bootconferenties

Binnenkort bij jou in de buurt!

4 - 6 mei
IJsselkade te Kampen (tegenover huisnummer 2, t.h.v. de Koornmarktpoort)

Nederlandstalig bootweekend op de Siloam

Speakers: Henk Bruggeman en Jeanette Bostdorp

Dit week-end is het onderwerp:

Het Vaderhart van God en Israël

13 Mei - 2018
Christengemeente LIVE! Baljuwplein 10a 2225BR Katwijk

Spreken in Christen gemeente Live Katwijk

Speakers: Henk Bruggeman
20 Mei - 2018
Kerkenbosplaats 1, 5043 RX Tilburg

Spreken in Levenskracht gemeente in Tilburg

Speakers: Henk Bruggeman
27 Mei - 2018
Kerkenbosplaats 1, 5043 RX Tilburg

Spreken in Levenskracht gemeente in Tilburg

Speakers: Henk Bruggeman
Hoofdweg 51 4411 AP, Rilland

Spreken inLightHouse – Rilland

Speakers: Henk Bruggeman
8 - 29 Juni
Matola Mozambique

Missiontrip naar Mozambique

Speakers: Henk en Anneke Bruggeman

WIL JE MEE NAAR MOZAMBIQUE?

Zoals elk jaar gaan we ook nu weer naar Mozambique. Dit keer gaan  we drie of misschien zelfs vier weken. Er is de mogelijkheid om ook twee weken mee te gaan.  We gaan Corrie Ockhuysen in Matola bezoeken. Zij runt nu alweer 11 jaar een huis voor weeskinderen en is aangesloten bij IRIS-ministries van Roland en Heidi Baker. Wil je meer informatie? Mail ons dan op vaderhuis@yahoo.com

YOU WANT TO JOIN US TO MOSAMBIQUE?

Like every year we will go to Mosambique this year too.  This time we will even go for three, maybe four weeks. There is also the possibility to join the team for two weeks!  We will go and visit Corrie Ockhuysen in Matola.  She is running a house for orphan children now for more than 11 years and she is part of IRIS- ministries of Roland and Heidi Baker. Do you like to have more information? Mail us at vaderhuis@yahoo.com

more to come soon!

hart filmpjes

Henk Bruggeman — Fatherheart 1

Henk Bruggeman — Fatherheart 2

Henk Bruggeman — Fatherheart 3

Henk Bruggeman — Fatherheart 4

Henk Bruggeman — Fatherheart 5

Henk Bruggeman — Fatherheart 6