Fatherhouse the Movement

Grown from the Local Church

FatherHouse TheMovement comes forth from FatherHouse The-Local-Church. It was in 1996 that Ian Ross prophecied over me: “Revivalist, revivalist, revivalist!” For me this was an answer on a hearts desire, to bring revival back to the church. Some years later we started the FatherHouse church. We wanted to “do” church new style. We tried, we learned, we made mistakes, and now after more than 12 years, we can say: “We are on the way”.
Where possible we like to share with others about what we learned thusfar. And that is FatherHouse TheMovement.

In everything, we acknowledge that dependency to the Father is the key. We need to realize that we can’t do it. Just like it says in John 5:19 “Jesus gave them this answer: “Very truly I tell you, the Son can do nothing by himself; he can do only what he sees his Father doing, because whatever the Father does the Son also does.”
We love to bring the revelation of the Fatherheart of God (back) to the church.

VaderHuis DeBeweging

Ontstaan vanuit de plaatselijke kerk

VaderHuis DeBeweging komt voort vanuit het VaderHuis de lokale kerk. het was in 1996 dat Ian Ross in Den Haag over mij profeteerde: “Revivalist, revivalist, revivalist!” (opwekkingsprediker) Voor mij was dit een antwoord op een hartsverlangen, om opwekking terug naar de kerk te brengen. Enkele jaren daarna zijn we de VaderHuis kerk gestart. Niet omdat we zo graag een eigen kerk wilden hebben, maar omdat we geloofden in een verandering, een vernieuwing binnen de kerk. Voor ons was het belangrijk om dan ook zelf deze ontwikkeling door te maken. We hebben dit geprobeerd, we hebben fouten gemaakt en nu na meer dan 12 jaar kunnen we zeggen: “We zijn onderweg.”
Waar mogelijk willen we met anderen delen, wat we tot nu toe hebben geleerd. En dat is VaderHuis DeBeweging.

In alles, zien we dat afhankelijkheid aan de Vader de sleutel is. Wij moeten ons realiseren dat wij het niet kunnen doen.
Net zoals in Johannes 5:19 “Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo.”
Wij vinden het heerlijk om het Vaderhart van God (terug) naar de kerk te brengen.
Kijk ook op www.vaderhuis.org

About Us

We believe that the revelation of the Fatherheart of God is essential for the end time church. FatherHouse TheMovement has two objectives. First, to bring the revelation of the Fatherheart to the church in a tangible way. We need to be able to experience how much the Father really loves us. Secondly, we like to discover what effect this revelation has on the structure of the church and the style of leadership.

At the moment we bring this revelation through seminars, preachings and (boat) conferences to more than 13 countries on 4 continents. Sometimes I travel alone, sometimes with Anneke and it is possible that we join a team, or that we put a team together.

click on a country and find out how we are involved
underneath you find our agenda

 

Over ons

Wij geloven dat de openbaring van het Vaderhart van God van essentieel belang is voor de kerk in de eindtijd. VaderHuis de Beweging heeft twee doelstellingen.
Ten eerste willen we deze openbaring op een tastbare manier aan “de kerk” bekend maken.  Het is zo belangrijk om persoonlijk te ervaren hoeveel de Vader van ons houdt. Ten tweede, willen we ontdekken welk effect de openbaring van deze liefde heeft op de kerk structuur en de stijl van leiderschap.

Op dit moment brengen wij deze openbaring door seminaars, prediking en (boot) conferenties in meer dan 13 landen op 4 continenten. Sooms reis ik alleen, een andere keer met Anneke en het is mogelijk dat we ons bij een team aansluiten, of een team samenstellen.

klik op een land en kijk hoe wij betrokken zijn
hieronder vind je de agenda

 

FatherHouse TheMovement seminars, conferences  

Coming soon to a place near you!

LET OP!!

PARTNERS IN HARVEST CONFERENTIE 12 EN 13 APRIL IN ARNHEM

MET JOHN ARNOTT EN RICK OLDLAND

(ZIE WWW.PARTNERSINHARVEST.NL)

VaderHuis DeBeweging seminars, en conferenties

Binnenkort bij jou in de buurt!

21 april
Dorpshuis Swanla Burgemeester Klinkhamerweg 86 2761 BJ Zevenhuizen ZH

Spreken in ABC gemeente Zuidplas

Speakers: Henk Bruggeman
24 April - 4 mei
Victory church - Gjakova

Fatherheart Mission trip to Kosovo

Speakers: Ian Ross en Henk Bruggeman e.a.

Elk jaar gaan we met een team naar Kosovo. De trip wordt georganiseerd door de One Heart gemeente uit Middelburg. Dit jaar wordt er een landelijke leidersconferentie georganiseerd.  John Arnott komt dit jaar ook voor de eerste keer mee naar Kosovo komen.

Every year we go with a team to Kosovo. The trip will be organised by One Heart church from Middelburg. This year we will have a national leadersconference. John Arnott will be part of the team for the first time this year.

10 (en 11) mei
Tulpstraat 5 Wijk en Aalburg

Kringavond en vrouwenochtend Jan-Willem en Aartje Verschut

Speakers: Henk Bruggeman
12 mei
Dorpshuis Swanla Burgemeester Klinkhamerweg 86 2761 BJ Zevenhuizen ZH

Spreken in ABC gemeente Zuidplas

Speakers: Henk Bruggeman
15. -19. Mai
Haus des Lebens-Hochimst, 6460 Imst Östenreich

Vaterherz Konferenz in Imst Östenreich

Speakers: Henk Bruggeman
23 mei
Dorp35 / Oranjekade in Polsbroek

Vaderhartavond in Polsbroek

Speakers: Henk Bruggeman
0182-309626 | info@zipfestifal.nl |
26 mei
Christengemeente LIVE! Baljuwplein 10a 2225BR Katwijk

Spreken in Christengemeente Live

Speakers: Henk Bruggeman
27. mei - 17 juni (of een gedeelte hier van)
Matola Mozambique

Missiontrip naar Mozambique

Speakers: Henk en Anneke Bruggeman

WIL JE MEE NAAR MOZAMBIQUE?

Zoals elk jaar gaan we ook nu weer naar Mozambique. Dit keer gaan  we drie of misschien zelfs vier weken. Er is de mogelijkheid om ook twee weken mee te gaan.  We gaan Corrie Ockhuysen in Matola bezoeken. Zij runt nu alweer 11 jaar een huis voor weeskinderen en is aangesloten bij IRIS-ministries van Roland en Heidi Baker. Wil je meer informatie? Mail ons dan op vaderhuis@yahoo.com

YOU WANT TO JOIN US TO MOSAMBIQUE?

Like every year we will go to Mosambique this year too.  This time we will even go for three, maybe four weeks. There is also the possibility to join the team for two weeks!  We will go and visit Corrie Ockhuysen in Matola.  She is running a house for orphan children now for more than 11 years and she is part of IRIS- ministries of Roland and Heidi Baker. Do you like to have more information? Mail us at vaderhuis@yahoo.com

20 juni
Dorp35 / Oranjekade inPolsbroek

Vaderhartavond in Polsbroek

Speakers: Henk Bruggeman
0182-309626 | info@zipfestifal.nl |
7 juli
Dorpshuis Swanla Burgemeester Klinkhamerweg 86 2761 BJ Zevenhuizen ZH

Spreken in ABC gemeente Zuidplas

Speakers: Henk Bruggeman
28.juli - 2. August
Gössweinstein

Vaterherz Konferenz in Gössweinstein – Deutschland

Speakers: Henk Bruggeman Anbetung: Frank Krause und team
4 augustus
Kruisweg 55 1436 CA Aalsmeerderbrug

Spreken in Levend Evangelie Gemeente Aalsmeer

Speakers: Henk Bruggeman
October 11th - 13th 2019
Ceewood Hall, Witney, OX28 5AR

Fatherheartconference Oasis Family Church Whitney

Speakers: Henk Bruggeman
more to come soon!

Vertaling van mijn boek “Leven vanuit Zoonschap” in het Duits, Engels, Albanees en Farsi

Op dit moment is mijn boek “Leven vanuit Zoonschap” vertaald en uitgegeven in het Duits. De Engelse vertaling is ook klaar en we staan op het punt om dit bij een uitgever in Engeland aan te bieden. Ook de Albanese vertaling is klaar en ook hier moeten we kijken wat de beste uitgever is. Voor de Albaneese  uitgave hebben we ook een project lopen. Wij proberen de boeken in Kosovo en Albanië voor een gereduceerd tarief aan te bieden.

U kunt hier ook aan deelnemen door een bedrag over te maken naar:

Het VaderHuis  NL91 RABO 0148381839 o.v.v. gift boek Albaneese vertaling

 

hart filmpjes

Vaterherzwoche in Gössweinstein

[embed]https://youtu.be/7bUKQ9ZxqJk[/embed]

Henk Bruggeman — Fatherheart 1

Henk Bruggeman — Fatherheart 2

Henk Bruggeman — Fatherheart 3

Henk Bruggeman — Fatherheart 4

Henk Bruggeman — Fatherheart 5

Henk Bruggeman — Fatherheart 6